De kunst van e-business


SAMPAC richt zich op e-business implementaties, ofwel de ondersteuning van bedrijfsprocessen met informatie en communicatie technologie.

Hierbij ligt onze focus op die processen in de organisatie die niet eenvoudig gevat kunnen worden in de gestandaardiseerde ICT. Vaak worden daarvoor noodgrepen toegepast, zoals het samenwerken in een spreadsheet of het geforceerd aansluiten op bestaande applicaties.

Het e-business landschap heeft zich vanaf de introcuctie in 1996 voornamelijk gericht op algemene processen met veelal gestructureerde data. ICT architecten hebben dan veelal een diagram waarbij de diverse componenten mooi staan uitgelijnd met korte verbindingslijntjes. De medewerker werkt in zijn dagelijkse praktijk echter veelal met ongestructureerde processen en gegevens. Dit onderdeel van e-business is onderbelicht gebleven en met e-mail, spreadsheets, en gedeelde schijfruimtes wordt geprobeerd deze hiaten op te vullen. Met de juiste toepassing van e-business kunnen juist deze werkprocessen ondersteund worden wat zorgt voor:

  • Inzicht in status van afspraken en werkprocessen
  • Delen en overdracht van informatie
  • Vastleggen kennis en best practices

Met de hedendaagse technologieen is dit relatief eenvoudig te realiseren zodat het specifiek naar eigen behoefte is ingericht.