Implementatie


In de praktijk staat of valt het succes van e-business bij de implementatie. Een succesvolle e-business implementatie is alleen mogelijk bij acceptatie door de gebruikers. Er zijn een aantal randvoorwaarden om tot een goede acceptatie van een e-business applicatie te komen:
  • Een frustratie moet weggenomen worden,
  • De learning-curve moet laag zijn,
  • De functionaliteit moet flexibel aanpasbaar en uitbreidbaar zijn.

SAMPAC bouwt e-business applicaties met deze randvoorwaarden in het achterhoofd. Door actief betrokken te blijven na de lancering van de applicatie kan voortschrijdend inzicht snel verwerkt en daarmee de acceptatie verhoogd worden.