Advies


SAMPAC kan ingezet worden als onafhankelijk 'technisch geweten' met betrekking tot automatiserings vraagstukken.

Bij diverse organisaties ondersteunt SAMPAC de zoektocht naar een oplossing van een probleem of bij de invulling van nieuwe inzichten.

Allereerst is er tijd nodig om de probleemstelling helder te krijgen en deze te vatten in een wensen en eisen pakket.

Dan is er het opstellen van een request for proposal en de selectie van leveranciers, waarbij niet alleen gelet moet worden op de redelijkheid van de opgevoerde kosten maar ook over de gekozen technische oplossing.

Daarna is er de noodzaak in de ontwikkel en implementatie fase de vinger aan de pols te houden en te waarborgen dat het geleverde ook aan de wensen en eisen voldoet..

In al deze fases kan SAMPAC van meerwaarde zijn, vaak zijn onduidelijke eisen en voortschrijdend inzicht de aanleiding tot budgetoverschrijding.