Digitale Bestuurskamer


De Digitale Bestuurskamer is een besloten online omgeving voor het bestuur van een vereniging waarin kennis, informatie, en afspraken gedeeld worden.

Bij besturen van verenigingen ontbreekt vaak het overzicht waar informatie is opgeslagen en welke informatie actueel is. Ordners en archiefdozen vol met oude notulen en andere documenten die bij een bestuurswisseling worden doorgegeven. Voor het versuren van een nieuwsbrief moet vaak een een-tweetje worden opgezet met de ledenadministratie voor de meest actuele ledenlijst. Met de Digitale Bestuurskamer is dit in een keer onderbouwd. Door de centrale opslag van informatie kan elk bestuurslid informatie inwinnen, maar ook kennis toevoegen.

Het platform is modulair gebouwd en bevat modules voor de ledenadministratie, penningmeester, een kenniscentrum, en een centrale agenda en takenlijst. Voor speeltuinen is een speciale module voor toestel inspecties.

Details
platform: IBM Domino
front-end: Twitter Bootstrap